Beretningen om Granly Skolekorps – En vital 100-åring (1923-2023)

Det å få skrevet og satt sammen denne jubileumsberetningen har vært mulig i stor grad på grunn av damegruppens protokoller, John Grieg sin opprinnelige beretning fra 1955 om de tidligste tider samt jubileumsberetningene som ble skrevet av Tore Lundbye (60 år) og Anita Enghaug (70 år). I tillegg kommer egen forskning, egen samling og en lang rekke avisartikler – som teller rundt 200 i antallet fra 1927 og til nåtid.

Selv startet jeg som slagverker i Granly skolekorps høsten 1989 og holdt det gående ut til jeg var ferdig på videregående i 2000. Jeg er 5-generasjon korpsmusiker – min tipp-oldefar startet som slagverker i Arne Musikkforening i 1893 og siden har det vært korps i alle ledd. Mine tre barn er alle medlem av Granly skolekorps i jubileumsåret og er da 6-generasjon.

En del av korpsets arkiver har beklageligvis forsvunnet i løpet av de ulike flytterundene som man har vært igjennom de siste årene. Når gamle Granly skole skulle rives i 2015, måtte korpset ut på flyttefot. Det ble tilhold på Borre menighetshus i noen år – før skolen sto ferdig høsten 2017. Skoleelevene selv ble på den tiden huset midlertidig på Karljohansvern. Noe av korpsets effekter ble lagret litt der, litt på menighetshuset, litt i private garasjer og når korpset skulle flytte tilbake – var det behov for opprydding. Det var simpelthen ikke like god plass til korpset lenger.

Det er trolig i denne oppryddingen at noe av det arkiverte materialet kom bort – noe har man klart å få tilbake igjennom at andre har hatt kopier, andre ting er ikke lenger å oppdrive. Av det eldre materialet – så er det bare damegruppens eldre protokoller som tilfeldigvis ble værende hos den tidligere sekretæren – Julie Pedersen (1901-1974). Hennes barnebarn fant disse ved en opprydding og de fant sin vei tilbake til korpset. Resten forsvant under okkupasjonen.

En stor takk til alle som har bidratt med informasjon og bilder. Uten bredden i dette hadde det ikke vært mulig å få til. God fornøyelse!

Kjell Arne Brudvik