Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Hvor øver vi?.

Granly Skolekorps øver på Granly Skole. Adressen dit er Borreveien 58, 3186 Horten. Vi har øvelsesdag på Mandager fra 16.30 og til 20.30 (enkelt- og gruppeøvelser samt aspirant, junior og hovedkorps). Samspill er fra 18.00 til 20.00. Inngang er på baksiden av skolebygget – enkleste er å gå ned trappen ved siden av hovedinngangen, ta til venstre og følge rundt bygningen til man kommer til en åpen plass med noen kupler. Inngangen for korpset er da i hjørnet der, inngangen som er til høyre.

Back to Top

Granly Skolekorps

  • Postboks 17, 3199 Borre
  • styret@granlyskolekorps.no
  • Konto: 7159.05.23121
  • Leder: Kristine Ynnesdal
  • Telefon: 41 23 59 01