Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Musikernes oppgaver.

Fremmøte

Musikerne skal alltid møte fram til riktig tid til øvelser. Det føres egen fremmøteprotokoll. Når musikere blir syke eller ikke kan komme av andre årsaker, skal det alltid gis beskjed så tidlig som mulig. Ring Styrevakten og helst også instruktøren hvis du har mulighet. Hvis du bare uteblir må vi likevel betale instruktøren, og det er penger ut av vinduet!

Spillejobber

Når korpset har spilleoppdrag er fremmøte obligatorisk for alle i korpset. Slike oppdrag er ofte betalte, og da er det en selvfølge at kunden får skikkelig musikk. Hvis du av personlige eller familiære årsaker ikke kan være med skal korpset alltid ha tydelig beskjed god tid i forveien. Ta kontakt med Korpsleder om dette. Slik beskjed må vi få fra foresatte.

Spillejobber vil som oftest bli lagt inn på korpsets langtidsplan slik at både du og familien din kan få anledning til forberedelser.

Turer

Når korpset reiser på tur skal normalt alle være med. Hvis du av personlige eller familiære årsaker ikke kan være med skal korpset alltid ha tydelig beskjed god tid i forveien. Slik beskjed må vi få fra foresatte.

Når korpset drar på tur er det med to formål; musikalsk og sosialt. Det er derfor veldig viktig at alle er med. Mangler vi musikere kan korpset i verste fall ikke bli i stand til å spille. De som ikke er med går også glipp av en flott tur sammen med de andre musikerne.

Turer vil som oftest bli lagt inn på korpsets langtidsplan slik at både du og familien din kan få anledning til forberedelser.

Seminarer og kurs

Slik deltakelse er normalt obligatorisk, men enkelte seminarer eller kurs er frivillige Dette avhenger av kursets eller seminarets karakter, og eventuelle økonomiske spørsmål. Seminarer og kurs vil som oftest bli lagt inn på korpsets langtidsplan slik at både du og familien din kan få anledning til forberedelser.

Tillitsvalgte

Korpset velger hvert semester to musikere til å være tillitsvalgte. Disse er med på styremøtene, og har også egne møter med styret hvis det nødvendig.

Allmøter

Med ujevne mellomrom arrangeres det allmøter med hele korpset. På disse møtene er selvfølgelig alle musikerne til stede (både aspiranter, juniorer og hovedkorps) samt en del representanter fra styret.

Allmøter vil som oftest bli lagt inn på korpsets langtidsplan slik at du kan få anledning til forberedelser.

These are typically essays that are

There are however, many who utilize term paper writing solutions and therefore are tempted custom term papers to hire an expert to deal with their whole writing responsibilities for them.

roughly 50 words or less.

Back to Top

Granly Skolekorps

  • Postboks 17, 3199 Borre
  • styret@granlyskolekorps.no
  • Konto: 7159.05.23121
  • Leder: Kristine Ynnesdal
  • Telefon: 41 23 59 01