Beretningen om Granly Skolekorps – En vital 100-åring (1923-2023)

Det å få skrevet og satt sammen denne jubileumsberetningen har vært mulig i stor grad på grunn av damegruppens protokoller, John Grieg sin opprinnelige beretning fra 1955 om de tidligste… read more →