Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Støttespillere.

Disse reglene ble først vedtatt av styret i Granly Skolekorps 3 november 1997, og deretter godkjent av årsmøtet 23 februar 1998.

 1. Aktive medlemmer (musikanter) som har spilt i Granly Skolekorps i minimum åtte -8- år eller har fylt 16 år har anledning til å få status som støttespiller.
 2. Søknad om status som støttespiller skal være skriftlig. Den skal stiles til styret i Granly Skolekorps. Søknaden må være underskrevet av foreldrene dersom medlemmet ikke er fylt 18 år.
 3. Søknaden skal minimum inneholde følgende:
  • Årsak til at slik status er ønskelig.
  • I hvor stor grad medlemmet vil delta på fellesøvelser, konserter og andre aktiviteter.
  • Hvordan medlemmet planlegger å holde sine musikalske ferdigheter ved like.
  • Hvordan medlemmet planlegger å holde følge med korpsets repertoir og musikalske utvikling.
 4. Støttespillere i Granly Skolekorps må forholde seg til følgende:
  • Korpsets uniform og instrument beholdes så lenge korpset ikke har bruk for det til aktive medlemmer.
  • De får ingen instruksjon.
  • De betaler 25% medlemsavgift.
  • De plikter ikke å møte på alle fellesøvelser, men skal holde seg oppdatert med korpsets repertoir og musikalske utvikling.
  • De kan bli med på korpsets turer, og vil få «sponset» deltakeravgift fra korpsets kasse.
  • De opparbeider seg ikke ansiennitet for årsmedaljer.
  • De vil bli anmodet om å være med på korpsets offisielle oppdrag (spillejobber).
 5. Det gies normalt ikke status som støttespiller i mer enn ett skoleår, dvs fra og med august den ene året til og med juni det neste, dvs 10 måneder.
 6. Støttespillere kan ikke inneha spesielle verv i korpset som tilsier stadig tilstedeværelse på øvelser og aktiviteter. Slike verv kan være f.eks: tamburmajor, drill eller tillitsvalgt.
Back to Top

Granly Skolekorps

 • Postboks 17, 3199 Borre
 • styret@granlyskolekorps.no
 • Konto: 7159.05.23121
 • Leder: Kristine Ynnesdal
 • Telefon: 41 23 59 01
 • Kommende arrangementer

  Det er ingen kommende hendelser på dette tidspunktet.

  Siste filer