Rekrutteringskonsert

Granly skolekorps holder rekrutteringskonsert for elever ved Granly skole fredag 28. august 2015. Konserten blir holdt i gymsalen på Karljohansvern (Ekserserhuset) i skoletiden mellom 08.30 og 10.00. Korpset ønsker alle nye musikanter velkommen. Elever som ønsker å prøve seg som aspiranter i korpset, vil kunne skrive seg på liste og får med litt informasjon hjem. Lørdag 12. september 2015 vil korpset avholde et velkomstarrangement for nye aspiranter. Der vil alle aspiranter uforpliktende få prøve et instrument og lære noen få noter.