Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Statutter.

Disse statutter ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte i Granly Skolekorps 31. mars 2008.

 1. Utøvende medlemmer tildeles års-stjerner i sølv – en for hvert fullført år. Disse festes som beskrevet i uniformsinstruksen.
 2. For å få årsmedalje må medlemmet være registrert i korpsets medlemsregister tidligere enn 31. januar året før. Aspiranter som begynner i korpset etter 1. januar kan derfor ikke få årsstjerne samme år.
 3. Korpsets 3-års medalje er Norsk Musikkorps Forbund (NMF) 3-års medalje med sløyfe i rødt, hvitt og blått. På baksiden graveres Granly Skolekorps – 3 år samt medlemmets navn. Medaljen tildeles utøvende medlemmer etter tre -3- års medlemskap, og festes som beskrevet i uniformsinstruksen. Hvorvidt den ene eller den andre medaljen skal brukes bestemmes i styret – i samråd med medlemmene – i god tid før medaljene bestilles.
 4. Korpsets 5-års medalje er Musikkorps Forbund (NMF) 5-års medalje med sløyfe i rødt, hvitt og blått. På baksiden graveres Granly Skolekorps – 5 år samt medlemmets navn. Medaljen tildeles utøvende medlemmer etter fem -5- års medlemskap, og festes som beskrevet i uniformsinstruksen. Hvorvidt den ene eller den andre medaljen skal brukes bestemmes i styret – i samråd med medlemmene – i god tid før medaljene bestilles.
 5. Korpsets 7-års medalje er Norsk Musikkorps Forbund (NMF) medalje i gull med sløyfe. På baksiden graveres Granly Skolekorps -7 år samt medlemmets navn. Medaljen tildeles utøvende medlemmer etter sju -7- års medlemskap, og festes som beskrevet i uniformsinstruksen. Hvorvidt den ene eller den andre medaljen skal brukes bestemmes i styret – i samråd med medlemmene – i god tid før medaljene bestilles.
 6. Korpsets 10-års medalje er Norsk Musikkorps Forbund (NMF) medalje i gull med sløyfe På baksiden graveres Granly Skolekorps -10 år samt medlemmets navn. Medaljen tildeles utøvende medlemmer etter ti -10- års medlemskap, og festes som beskrevet i uniformsinstruksen. Hvorvidt den ene eller den andre medaljen skal brukes bestemmes i styret – i samråd med medlemmene – i god tid før medaljene bestilles.
 7. Ny års-stjerne utdeles og påmonteres til 17.mai. Medalje og trofé utdeles 17. mai.
 8. Endringer i disse statutter kan kun skje på årsmøtet og må vedtas med 2/3 flertall.
Back to Top

Granly Skolekorps

 • Postboks 17, 3199 Borre
 • styret@granlyskolekorps.no
 • Konto: 7159.05.23121
 • Leder: Kristine Ynnesdal
 • Telefon: 41 23 59 01