Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Granly Skolekorps’ Venner.

Granly Skolekorps Venner er en forening hvis formål er å støtte driften av Granly Skolekorps. Slik støtte gies blant annet ved hjelp av økonomiske bidrag, og hjelp til korpsets ymse arrangement. Granly Skolekorps Venner er en åpen forening for alle som ønsker å hjelpe Granly Skolekorps. Du trenger ikke engasjere deg aktivt i driften hvis du ikke ønsker det, som støttemedlem er ditt bidrag like viktig. Hvis du derimot vil gi foreningen en hjelpende hånd til våre egne og korpsets arrangementer er vi sikre på at du vil trives i godt miljø og med hyggelig ungdom.

Back to Top

Granly Skolekorps

  • Postboks 17, 3199 Borre
  • styret@granlyskolekorps.no
  • Konto: 7159.05.23121
  • Leder: Kristine Ynnesdal
  • Telefon: 41 23 59 01