Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Gradene i korpset.

ASPIRANT

Alle nye medlemmer i korpset blir først aspiranter. Denne perioden varer fra høsten de begynner til 17 mai året etter. Instrument blir delt ut med en gang, og instruktører lærer aspirantene både noter og å spille. Instruksjon foregår hovedsaklig på mandager. Instruksjon er enten alene eller i grupper.

JUNIOR

Etter ett år som aspirant blir man junior. Da er de fleste blitt flinkere til å spille, og i tillegg til instruksjonstimer blir man med i juniorkorpset. I dette korpset øver man på et eget repertoar, og man lærer de marsjene og melodiene som hovedkorpset spiller. Juniorkorpsets første opptreden er gjerne på julekonserten.

SENIOR

Seniorene er med i hovedkorpset. Siden noen begynner i korpset som første- eller andreklassinger og andre venter til de er mye eldre kan alderen i hovedkorpset variere mellom 9 til 18 år. De yngste musikerne i hovedkorpset har også egne instruktører som de spiller med. Hovedkorpset øver med samspill hver mandag.

Unntakene

Det er selvfølgelig unntak. Dette kan være:

 • Aspiranter som bytter instrument etter en sesong kan risikere å gå som aspirant ett år til for å lære det nye instrumentet.
 • Aspiranter som kan spille fra før (f.eks. fra et annet skolekorps) går rett inn i junior- eller hovedkorpset.
 • Aspiranter eller juniorer som lærer instrumentene sine veldig fort (dvs øver veldig mye) kan flyttes raskere oppover.
Back to Top

Granly Skolekorps

 • Postboks 17, 3199 Borre
 • styret@granlyskolekorps.no
 • Konto: 7159.05.23121
 • Leder: Kristine Ynnesdal
 • Telefon: 41 23 59 01
 • Kommende arrangementer

  Det er ingen kommende hendelser på dette tidspunktet.

  Siste filer