Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Gradene i korpset.

ASPIRANT

Alle nye medlemmer i korpset blir først aspiranter. Denne perioden part time job near me varer fra høsten de begynner til 17 mai året etter. Instrument blir delt ut med en gang, og instruktører lærer aspirantene både noter og å spille. Instruksjon foregår hovedsaklig på mandager. Instruksjon er enten alene eller i grupper.

JUNIOR

Etter ett år som aspirant blir man junior. Da er de fleste blitt flinkere til å spille, og i tillegg til instruksjonstimer blir man med i juniorkorpset. I dette korpset øver man på et eget repertoar, og man lærer de marsjene og melodiene som hovedkorpset spiller. Juniorkorpsets første opptreden er gjerne på julekonserten.

SENIOR

Seniorene er med i hovedkorpset. Siden noen begynner i korpset som første- eller andreklassinger og andre venter til de er mye eldre kan alderen i hovedkorpset variere mellom 9 til 18 år. De yngste musikerne i hovedkorpset har også egne instruktører som de spiller med. Hovedkorpset øver med samspill hver mandag.

Unntakene

Det er selvfølgelig unntak. Dette kan være:

  • Aspiranter som bytter instrument etter en sesong kan risikere å gå som aspirant ett år til for å lære det nye instrumentet.
  • Aspiranter som kan spille fra før (f.eks. fra et annet skolekorps) går rett inn i junior- eller hovedkorpset.
  • Aspiranter eller juniorer som lærer instrumentene sine veldig fort (dvs øver veldig mye) kan flyttes raskere oppover.
Back to Top

Granly Skolekorps

  • Postboks 17, 3199 Borre
  • styret@granlyskolekorps.no
  • Konto: 7159.05.23121
  • Leder: Kristine Ynnesdal
  • Telefon: 41 23 59 01