Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Politiattest.

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. okober 2009.

I Granly skolekorps blir ordningen håndtert på følgende måte.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Styrets representanter har taushetsplikt overfor vedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.

Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Søknaden om politiattest fylles ut av korpsets leder og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Leder sender søknaden til politiet. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til korpsets leder.

Granly skolekorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.musikkorps.no/politiattest


minicreditos sin papeleos

Back to Top

Granly Skolekorps

  • Postboks 17, 3199 Borre
  • styret@granlyskolekorps.no
  • Konto: 7159.05.23121
  • Leder: Kristine Ynnesdal
  • Telefon: 41 23 59 01