Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Kick-Off.

«Kick-off» er et korpsstevne som Granly skolekorps pleier å arrangere i slutten av august/begynnelsen av september, for å markere starten på korpssesongen. Stevnet arrangeres annet hvert år i Borre idrettspark.

Back to Top

Granly Skolekorps

  • Postboks 17, 3199 Borre
  • styret@granlyskolekorps.no
  • Konto: 7159.05.23121
  • Leder: Kristine Ynnesdal
  • Telefon: 41 23 59 01