Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Styret.

Thomas Andersen
Leder
932 10 597

Kjetil Oldebråten
Nestleder
907 92 494

 

VAKANT
Korpsleder

Camilla Omholt Sadiq
Kasserer
994 45 745

Kjell Arne R. Brudvik
Varamedlem 1 / Webansvarlig
415 05 375

Åpen
Varamedlem 2

Iben Støldal
Hovedtillitsvalgt fra korpset

Støttefunksjoner

Styreleder
Representant til Ynglingekorpset

Kristin Høiberg
Revisor

Trine Lise Andersen / Jeanette Bye-Teichert
Valgkomité
403 41 347 / 948 28 727

Back to Top

Granly Skolekorps

  • Postboks 17, 3199 Borre
  • styret@granlyskolekorps.no
  • Konto: 7159.05.23121
  • Leder: Kristine Ynnesdal
  • Telefon: 41 23 59 01