Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Hederstegn og æresmedlemmer.

Æresmedlemsskap

 1. Styret kan tildele æresmedlemsskap til personer som har gjort seg særlig fortjent til det ved en spesiell stor innsats til beste for korpset. Æresmedlemsskapet tildeles ved betydningsfulle anledninger i korpsets regi, eller på årsmøtet.

Hederstegn

 1. Granly Skolekorps’ hederstegn foreligger i to utførelser; gull og sølv. Disse hederstegn tildeles av styret til personer eller institusjoner som har gjort seg fortjent til det.
 2. Sølvmerket kan tildeles personer eller institusjoner som har ydet korpset verdifull støtte. Denne kan være av personlig, økonomisk eller annen karakter, gjennom lengre tid eller ved spesielle arrangementer o.l.
 3. Gullmerket kan bare tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent til dette. Personer som blir tildelt æresmedlemsskap får også gullmerket samtidig. Merket kan også tildeles personer som gjennom lengre tid har stått i ledelsen for korpset og på alle måter har utført et godt og oppofrende arbeide for korpset.
 4. Personer som har fått sølvmerket kan senere tildeles gullmerket når de oppfyller betingelsene for å oppnå dette hederstegn.
 5. Hederstegnet i gull kan ikke tildeles institusjoner.

Forskjellige bestemmelser

 1. Forslag om tildeling av æresmedlemsskap og hederstegn forelegges styret, som behandler saken.
 2. For å oppnå hederstegn i gull må det fattes et enstemmig styrevedtak.
 3. Sekretæren fører en spesiell fortegnelse over hvem som har fått tildelt æresmedlemsskap og hederstegn, samt år og dato for tildeling.
 4. Hederstegn kan ikke tildeles korpsets utøvende (spillende) medlemmer.
 5. Forandring av disse statutter kan bare skje med 2/3 flertall på årsmøtet.
Back to Top

Granly Skolekorps

 • Postboks 17, 3199 Borre
 • styret@granlyskolekorps.no
 • Konto: 7159.05.23121
 • Leder: Kristine Ynnesdal
 • Telefon: 41 23 59 01