Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Foresattes oppgaver.

Innledning

På samme måte som i all annen frivillig virksomhet innen organisasjonslivet stilles det en god del krav til musikantenes foreldre og foresatte. I første rekke dreier det seg om job listings near me styring av korpsets aktiviteter (styre og stell) og om inntekstgivende arbeid for å skaffe det økonomiske grunnlaget for driften.

Det forventes således at alle foreldre tar sin tørn som vakter under øvelser, kontrollører på bingo, dugnadsinnsats på arrangement, kakebaking, loddsalg osv. Selv om dette kan høres anstrengende ut for enkelte, viser det seg at de fleste synes det er morsomme oppgaver til støtte for egne barns fritidsinteresser, og at de opplever det sosiale nettverket i korpset som hyggelig og verdifullt.

For egentlig er det vel ikke så ille. De fleste aktivitetene er varslet i god tid på styrets langtidsplan, og før det settes opp detaljerte lister med oppgaver er det ofte mulig å velge sin egen jobb tilpasset tilgjengelig tid, krefter og ressurser. Så langt som råd er taes det alltid hensyn til personlige forhold som styret kjenner til.

Det mest positive er altså at all jobbingen sammen gir et veldig godt sosialt miljø, og familier blir godt kjent med hverandre. Det tar sjelden lang tid før de fleste er enige om at korps er gøy!

Møter

Foreldremøter

Styret innkaller minst en gang pr. halvår til foreldremøter. Her informeres det om driften av korpset, og spesielle tema diskuteres når det er nødvendig. Vi vil oppfordre samtlige familier å sende minst en representant til slike foreldremøter. I de fleste tilfellene er møtene varslet i god tid i forveien, gjerne på langtidsplanen. Musikerne vil normalt ha anledning til å være med på disse møtene.

Årsmøte

Korpsets årsmøte finner sted i februar/mars hvert år. På dette работа мск møte velges styret, regnskap og budsjett legges frem for godkjenning, og andre vanlige årsmøtesaker gjøres unna. Musikerne har full rett til å være med på disse møtene, og de som er 15 år eller eldre har stemmerett.

Andre møter

Andre møter arrangeres etter behov. Dette blir for eksempel gjort hvis korpset skal engasjere seg i større arrangement, eller skal ut på lange turer. Musikerne vil normalt ha anledning til å være med på disse møtene.

Vakter, styret og komiteer

Foreldrevakter

En av foreldrenes faste plikter er å være foreldrevakt under øvelsene mandager og onsdager. Denne jobben går på rundgang. Det settes opp en egen turnusliste (dette er en del av langtidsplanen), og det er skrevet en instruks for jobben. Kort fortalt skal foreldrevakten være til stede under hele øvelsen, både som voksenkontakt, ordensvakt og vaktmester.

Styret

Granly Skolekorps ledes av et styre, og her trenger vi foreldre til å ta sin tørn. De fleste er vel innom styret i et eller annet verv i løpet av de årene barna er med i korpset. For noen av oss blir det en hobby, og de fleste er enige om at det er en sunn hobby å engasjere seg i barnas fritidsaktiviteter.

Verv og komiteer underlagt styret

En rekke verv og komiteer er underlagt styret. Det er alltid viktig at disse er besatt for at korpset skal fungere løkonomisk, sosialt og musikalsk.

Arbeidsgruppa (Damegruppa)

Damegruppa har eksistert i mange år, og var vel kanskje i begynnelsen en slags syforening som strikket og broderte gevinster til korpsets utlodninger. Etter hvert ble gruppen døpt om til Arbeidsgruppa. I dag er desverre ikke gruppen aktiv, men de har i årenes løp gjort fremdeles en fantastisk jobb, blant annet ved å organisere korpsets deltakelse i bingodriften. Damegruppa driver virksomheten sin litt på tvers av korpset styre, men det gjør ingen ting – de har gjennom årenes løp skaffet til veie tusenvis av kroner. Pengene har vært brukt til blant annet reiser, turer, seminarer uniformseffekter, og aldri (?) til ren drift av korpset.

Vi vil svært gjerne starte opp Damegruppa igjen. Ta kontakt med en i styret for ytterligere informasjon.

Andre komiteer og grupper

Når det er nødvendig organiserer styret egne komiteer for spesielle arrangement.

Turer og arrangement

Turer og utflukter

Det er også viktig at foreldrene kan stille opp på korpsets turer og utflukter. I løpet av året blir det gjerne litt reising rundt omkring, og det er viktig at det alltid er med nok voksne ledere. Styret vil alltid be om frivillige som kan være med på turer.

Assistanse til arrangement

I løpet av året arrangerer korpset en rekke tilstelninger av både musikalsk, sosial eller økonomisk art. Eksempler kan være loppemarkedet, konserter, utlodninger på farsdag og morsdag og diskotek på skolen. Til disse arrangementene er det alltid nødvendig å ha med foreldre til å hjelpe til. Fordi det er en håpløs oppgave å ringe rundt til 50 foreldrepar foran hvert eneste arrangement blir som oftes blir jobbene fordelt på vaktlister på forhånd. Hvis du da får en oppgave som du ikke kan klare må du selv bytte med en av de andre på listen

Back to Top

Granly Skolekorps

  • Postboks 17, 3199 Borre
  • styret@granlyskolekorps.no
  • Konto: 7159.05.23121
  • Leder: Kristine Ynnesdal
  • Telefon: 41 23 59 01